6:30 – 9:00Příchod dětí do mateřské školy, volná hra dětí a zájmové aktivity
9:00 – 9:15Osobní hygiena a dopolední svačina
9:15 – 9:45Výchovné činnosti, které směřují s plnění výchovných cílů
9:45 – 12:00Osobní hygiena, příprava na pobyt venku a samotný pobyt venku
12:00 – 12:30Osobní hygiena a oběd
12:30 – 14:30Odpočinek dětí na lehátku. Individuální práce s předškolními dětmi
14:30 – 15:00Osobní hygiena a odpolední svačinka
15:00 – 16:30Volná hra a odchod dětí domů