Úplata za předškolní vzdělávání

  • Částka: 500 Kč za dítě/měsíc
  • Splatnost: do 15. dne v měsíci a to od 15.9.2023 do 15.6.2024
  • Číslo účtu: 2202138250/2010
  • Variabilní symbol: přidělen individuálně

Informace o změnách v rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole dle novelizace školského zákona č. 561/2004 Sb.,§ 123 odst. 2, se vzdělávání v MŠ zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5.roku věku (bez omezení). Bližší informace jsou uvedeny na  stránkách MŠMT.

Pozn.: o prázdninách (červenec a srpen) bude režim placení školného v hotovosti úměrně provozu MŠ.

Stravné

  • Číslo účtu: 115 – 70800257 / 0100
  • Splatnost: k 25. dni předešlého měsíce (tedy do 25. 9. je nutné zaplatit měsíc říjen)
  • Způsob platby: složenka nebo převodem

Odkaz na školní jídelnu: Barevná školka – Brno, Nádvorní 3