Desatero dobrých rad, které usnadní vám i vašemu dítěti nástup do školky:

  1. Mluvte s dítětem o tom, co se ve školce dělá a jaké to tam je. Můžete si k tomu vzít obrázkovou knížku nebo si povídejte s dítětem, které do školky chodí ( mělo by tam chodit rádo, aby se vaše dítě nevystrašilo barvitým líčením zlých zážitků ). Vyhněte se negativním popisům, jako „ tam tě naučí poslouchat“, „tam se s tebou nikdo nebude dohadovat“ apod.
  2. Zvykejte dítě na odloučení. Při odchodu např. do kina láskyplně a s jistotou řekněte, že odcházíte, ale ujistěte dítě, že se vrátíte. Dítě potřebuje pocit, že se na vás může spolehnout. Chybou je, vyplížit se z domu. Dítě se cítí zraněné a strach z odloučení se jen prohlubuje.
  3. Veďte dítě k samostatnosti zvláště v hygieně, oblékání a jídle. Nebude zažívat špatné pocity spojené s tím, že bude jediné, které si neumí obléknout kalhoty nebo dojít na záchod.
  4. Dejte dítěti najevo, že rozumíte jeho případným obavám nástupu do školky, ale ujistěte ho, že mu věříte a že to určitě zvládne. Zvýšíte tak sebedůvěru dítěte. Pokud má dítě chodit do školky rádo, musí k ní mít kladný vztah. Z toho důvodu nikdy školkou dítěti nevyhrožujte ( dítě nemůže mít rádo něco, co mu předkládáte jako trest) – vyhněte se výhrůžkám typu „když budeš zlobit, nechám tě ve školce do odpoledne“.
  5. Pokud bude dítě plakat, buďte přívětiví, ale rozhodní. Rozloučení by se nemělo moc prodlužovat. Ovšem neodcházejte ani narychlo nebo tajně, ani ve vzteku po hádce s dítětem.
  6. Dejte dítěti s sebou něco důvěrného (plyšák, hračka, šátek)
  7. Plňte své sliby – když řekněte , že přijedete po obědě, měli byste po obědě přijít.
  8. Udělejte si jasno v tom, jak prožíváte nastávající situaci vy. Děti dokážou velmi dobře poznat projevy strachu u rodičů. Platí tu, že zbavit se své úzkosti znamená zbavit dítěte úzkosti. Pokud máte strach z odloučení od dítěte a nejste skutečně přesvědčení o tom, že dítě do školky chcete, pak byste měli přehodnotit nástup do školky. Případně se dohodněte, že dítě do školky bude vodit ten, který s tím má menší problém.
  9. Za pobyt ve školce neslibujte dítěti odměnu předem. Dítě prožívá stres nejen z toho, že je ve školce bez rodičů a zvyká si na nové prostředí. Přidá se strach z toho, že selže a odměnu pak nedostane. Samozřejmě – pokud den ve školce proběhne v pohodě – chvalte dítě a jděte to oslavit třeba do cukrárny. Materiální odměny by se ale neměly stát pravidlem, dítě by pak hračku vyžadovalo každý den.
  10. Promluvte si s učitelkou o možnostech postupné adaptace dítěte – s dítětem ze začátku můžete jít do třídy, dítě může jít jen na dvě hodiny apod.

Text připravila PhDR. Simona Hoskovcová, Ph.D. z Filozofické fakulty UK v Praze.