Zápis do MŠ bude pro školní rok 2021/2022 probíhat elektronickou formou.

Jak získat přihlášku

Od 1.4.2021 do 30.4.2021 na internetové adrese  www.zapisdoms.brno.cz nebo 26.4.2021 v době od 10 do 13 hodin v mateřské škole Skořepka.

Sběr přihlášek

3.5. a 4.5.2021 – bude upřesněno jakým způsobem, s ohledem na mimořádná opatření.

S sebou

Vezměte řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od pediatra, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště v OP (např. Nájemní smlouva), doklad o bydlišti dítěte ( pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

V případě volných míst mohou být k předškolnímu vzdělávání přijímány děti celoročně. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče vyzvednou po domluvě u ředitelky mateřské školy.