Pocet volnych mist: 15

Jak získat přihlášku

Prihlasku lze nejlepe vyplnit a vytisknout doma prostrednictvim webu https://zapisdoms.brno.cz/ od 1.4. do 30.4.2023.

Kdo nema tuto moznost, vyzvedne si ji v MS a to 13.4.2023 od 10:00 do 12:00.

Sběr přihlášek

Ve dnech 3.5. a 4.5.2023 prostrednictvim datovych schranek. Osobne v dobe od 10:00- 11:30, 13:00 – 15:00 v obou dnech.

S sebou

Vezměte řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od pediatra, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště v OP (např. Nájemní smlouva), doklad o bydlišti dítěte ( pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

V případě volných míst mohou být k předškolnímu vzdělávání přijímány děti celoročně. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče vyzvednou po domluvě u ředitelky mateřské školy.

ZVLÁŠTNÍ ZÁPIS PRO DĚTI Z UKRAJINY