Počet volných míst: 13

Jak získat přihlášku

Přihlášku lze nejlépe vyplnit a vytisknout doma prostřednictvím webu https://zapisdoms.brno.cz/ od 15.4. do 14.5.2024.

Kdo nemá tuto možnost, vyzvedne si ji po telefonické domluvě.

Sběr přihlášek

Ve dnech 13.5. a 14.5.2024 prostřednictvím datových schránek. Osobně v době od 10:00- 11:30, 13:00 – 15:00 v obou dnech.

S sebou

Vezměte řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od pediatra, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště v OP (např. Nájemní smlouva), doklad o bydlišti dítěte ( pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

V případě volných míst mohou být k předškolnímu vzdělávání přijímány děti celoročně. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si rodiče vyzvednou po domluvě u ředitelky mateřské školy.